تبلیغات
باشگاه ریاضیدانان جوان دانشگاه یاسوج - برنامه مثلث خیام به زبانc
تاریخ : سه شنبه 9 مهر 1392 | 01:50 ب.ظ | نویسنده : سراج

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
main()
{
int i,j,n;
clrscr();
n=36;
 for(i=0;i<12;i++)
 {
  gotoxy(n,i+1);
  for(j=0;j<=i;j++)
  {
   if(j<9)
    printf("  %d",j+1);
   else
    printf(" %d",j+1);
  }
  for(j=i;j>0;j--)
  {
   if(j>9)
    printf(" %d",j);
   else
    printf("  %d",j);
  }
  printf("\n");
  n-=3;
 }
 printf("\n\t\t\t ** Mosallase Khayyam **");
 getch();
 return 0;
}


   • فال حافظ
  • حامل
  • ضایعات