تبلیغات
باشگاه ریاضیدانان جوان دانشگاه یاسوج - نفرات برتر 3901گروه ریاضی
تاریخ : چهارشنبه 10 اسفند 1390 | 01:49 ب.ظ | نویسنده : سراج

 

 

معدل دانشگاه : 14.04                    معدل دانشکده : 13.86


معدل کل ورودی 87 روزانه                         معدل ترم 3901روزانه 87

1-خانم امیری                                       1-خانم چراغی

2-خانم راغ نژاد                                    2-خانم طالبیان نیک

3-آقای نظری نژاد                                  3-آقای حبیبی راد

4-خانم چراغی                                      4-خانم امیری

5-آقای حبیبی راد                                   5-خانم راغ نژاد


معدل کل 88 روزانه                                معدل ترم3901روزانه88

1-خانم شجاع                                     1-خانم شجاع

2-خانم آرمیده                                    2-خانم آرمیده

3-خانم بختیاری                                  3-خانم ژغریان

4-خانم ژغریان                                   4-خانم افراهیان

5-خانم افراهیان                                  5-آقای محمدی


معدل کل 88 شبانه                               معدل ترم 3901شبانه88

1-آقای رحیمی                                  1-خانم جشان نژاد

2-خانم نظری لار                              2-آقای عزیزی

3-آقای ارجمند                                  3-خانم بازرگان

4-خانم جشان نژاد                             4-آقای ارجمند

5-خانم روایی                                   5-خانم قادری پور


معدل کل89 روزانه                               معدل ترم3901روزانه89

1-خانم حسینی                                  1-خانم درویشی

2-خانم درویشی                                2-خانم آغاجاریان

3-آقای پورمجیدی                             3-خانم توزیده

4-خانم آغاجاریان                              4-خانم حسینی

5-خانم پوراحمد                                5-آقای پورمجیدی


معدل کل89 شبانه                              معدل ترم3901شبانه 89

1-آقای پاکمرام                            1-آقای پاکمرام

2-خانم جعفرپور                          2-خانم جعفرپور

3-آقای درج                               3-خانم زارع

4-خانم زارع                              4-آقای درج

5-آقای علیزاده                           5-اقای علیزاده
  • فال حافظ
  • حامل
  • ضایعات