تبلیغات
باشگاه ریاضیدانان جوان دانشگاه یاسوج - درون خوابگاه چه میگذرد؟
* ساعت 2 بعد از نصف شب :
* ساعت ۳ نصف شب(کل خوابگاه منهای سرپرست ) :

* ساعت 4 صبح :          


* وضعیت درس خوندن در خوابگاه :

* اولین روزهای خوابگاه :      

* گفت و گوی صمیمانه برسرآماده کردن صبحانه بعد از گذست چند روز :   

* پایان گفت و گو :     

* امکانات غذایی در خوابگاه :     * طریقه ظرف شستن در خوابگاه (البته در خوابگاه دخترانه!چون پسرااصلا ازاین سوسول

بازی هاخوششون نمیاد!!!) :            

* اواخر ترم وضعیت ۷۰درصد دانشجویان (البته این مورد شامل دانشجوهای ما نمیشه) :

  • فال حافظ
  • حامل
  • ضایعات