تبلیغات
باشگاه ریاضیدانان جوان دانشگاه یاسوج - ابتکار ایرانی
آیا میدانید نیروی هوایی برای به دام انداختن هواپیمای جاسوسی آمریکا که چندی پیش انجام شد بیش از 1000 تا انتگرال یگانه و دوگانه را در مدت بسیار کم حل کردند تا موفق به نشاندن آن در منطقه از قبل پیش بینی شده بشوند.

  • فال حافظ
  • حامل
  • ضایعات