تبلیغات
باشگاه ریاضیدانان جوان دانشگاه یاسوج - بازی و ریاضی

1

این بازی باید با دو نفر انجام بشه.از دوستت بخواه که به سوالهای زیر خیلی زود جواب بده(دربازه زمانی برای هرکدام1ثانیه) 

؟=1+1

؟=2+2

؟=4+4

؟=8+8

؟=16+16

  کلید : بلافاصله از وی بخواهید که یک عدد بین 5 تا 12 رو بگه .

در 97% موارد،عددی که افرادبین 5تا 12میگن عدد7است.

------------------------------------

2

چگونه تاریخ تولد یارو رو پیدا کنیم 

١-ماه تولد خود را در ۵ ضرب کند.

٢- به حاصل آن عدد ٧ را اضافه کنید

٣- بعد در ۴ ضرب نماید.

۴-به حاصل عدد١٣رااضافه کرده ودوباره در۵ضرب نماید

۵-بعدروزتولدخودرابه حاصل اضافه کرده وجواب رابه شمابگوید

-----------------------------------------------------------------------------
حال شما با یک عمل تفریق ساده می توانید بگویید

شخص مورد نظر در چه ماه و روزی متولد شده است.

------------------------------------------------------------------------------
کلید : کافی است عدد ٢٠۵ را از حاصل کم کنید .

 در اینصورت ارقام یکان و دهگان عدد حاصل نشانگر

روز تولد ورقم یا ارقام بعدی نشانگر ماه تولد خواهد بود

------------------------------------------  • فال حافظ
  • حامل
  • ضایعات