تبلیغات
باشگاه ریاضیدانان جوان دانشگاه یاسوج - آموزشی خوابگاهی

دانشجویان موقع دیدن موش در خوابگاه چه کار کنن

 به محض مشاهده موش در اتاق ، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید : بند ۱- روش کاملا دانشجویی : پس از هماهنگی با هم اتاقی‏هایتان با کشیدن یک جیغ بلند ، دسته جمعی در را بازکرده از اتاق خارج شوید و دیگر هرگز به آن اتاق بازنگردید ……………. بند ۲- روش سرخپوستی : مقداری وسایل قابل اشتعال وسط اتاق جمع کرده ، آتش بزنید تا موش با دود آن خفه شود . سپس موارد بند (۱) را انجام دهید ………………………….. بند ۳- روش معرفتی : به موش بگویید در صورت عدم خروج وی خودکشی خواهید کرد . اگر با معرفت باشد از اتاق خارج خواهدشد . در غیر این صورت موارد بند (۱) را انجام دهید …………………………. . بند ۴- روش تعارفی : به موش تعارف کنید که امشب را پیش شما بماند . احتمالا شرمنده شده و تعارف شما را نمی‏پذیرد . دزصورتیکه تعارف را پذیرفت بند (۱) را اجرا کنید………………………….. . بند ۵- روش قبیله گامبالا : تعدادی سلاح سرد تهیه کرده و به موش اعلان جنگ کنید . در صورتیکه موش نامبرده حرفه‏ای بوده و این حرف را جدی نگرفت بند (۱) را انجام دهید…………………………….. . بند ۶- روش دموکراتیک : پس از شرح فواید گفتمان برای موش ، از او خواهش کنید اتاق را ترک کند . اگر موش قبول نکرد بند (۱) را انجام دهید ……………………. بند ۷- روش نه چندان دانشجویی : یکی از گربه ‏هایی که درکوچه دنبال غذا می‏گردند را برای شام به منزل خوددعوت کنید . در صورت موفقیت گربه در خوردن موش ، از او بخواهید از اتاق خارج شود . در صورت عدم موافقت گربه بدنبال راهی برای خارج کردن گربه باشید ( مطلب نحوه خروج گربه به زودی منتشر می‏گردد (…………………………….. بند ۸- روش کمپینگ : در میان دوستانتان هر کدام که خانه ‏شان بهتر است را انتخاب کرده و به صورت دسته جمعی تا آخر ترم به خانه آنها بروید . در صورتیکه در خانه آنها هم موش مشاهده شد به بند (۱) مراجعه کنید…………………….. . . بند ۹- روش روانشناسی : به کارهای روزانه خود پرداخته و به موش بی ‏محلی کنید . او احتمالا ناراحت شده و خارج خواهد شد. در صورتیکه این هم جواب نداد راهی جز مراجعه به بند (۱۰) برای شما باقی نمانده است……………………………….. بند ۱۰- روش فاشیستی : مقداری از کباب سلف دانشگاه را در مسیر او قرار دهید تا از آن بخورد . این روش احتمال خطا ندارد . موش حتما خواهد مرد و اصلا نیازی به مراجعه به بند (۱) نداری

  • فال حافظ
  • حامل
  • ضایعات