تبلیغات
باشگاه ریاضیدانان جوان دانشگاه یاسوج - ضد حال
ضد حال دانشجو
ضدحال یعنی اینکه یارو بخواد ضربه ایستگاهی رو بزنه ولی ریاضی بلد نباشه.مگه خیابانی نمیگه یارو در انجام محاسباتش اشتباه کرد.

ضدحال یعنی اینکه میانه های یه دانلود پرحجمت یه هوی اکانتت تموت بشه

ضدحال یعنی اینکه یارو تصمیم بگیره تو سرویس یه قضیه ای رو بخونه اما به زحمت بتونه میله رو بگیره

ضدحال یعنی بعد از کلی مصیبت که بابات برات موبایل ثبت نام کرده همه سیمکارتا بیاد جز مال تو!

ضدحال یعنی یه جلسه سر کلاس نری فقط همون یه جلسه استاد حضور غیاب کنه!

ضدحال یعنی با شکم گرسنه بری تو صف سلف کارتت رو بزنی یادت بیاد رزرم نکرده بودی

ضدحال یعنی با۹۹/۹افتادن!

ضد حال یعنی یه مانتو خوشگل بخری همون روز اول گیر کنه به صندلی پاره بشه!

ضدحال یعنی صبح ساعت ۷ بری سر کلاس استاد نیاد!

ضدحال یعنی بعد اینکه کلی افه زبان اوومدی نمره زبانت بشه۱۰

ضدحال یعنی نفر ۱۱کنکور شدن!

ضدحال یعنی صبح روزی که با دوستات میخوای بری کوه بارون بیاد!

ضدحال یعنی از سرویس دانشگاه جا موندن!

ضدحال یعنی به استادت سلام کنی جوابتو نده!

ضدحال یعنی عینکت سر جلسه امتحان بیفته زمین بشکنه!

ضد حال یعنی سر جلسه امتحان خودکارت تموم بشه!

ضد حال یعنی اینکه سوار آسانسور بشی اونوقت طبقات ۳ و ۴ و ۵ وایسه!

ضدحال یعنی اینکه با چند صدم اختلاف نفر اول نشی!

ضدحال یعنی اینکه یارو باپاس کردن ۱۴واحد اول بشه خودت با۲۰واحد دوم بشی!
  • فال حافظ
  • حامل
  • ضایعات